نظریه اخلاق مبتنی بر نیازها
53 بازدید
محل نشر: معرفت اخلاقی » زمستان 1388 - شماره 1 (20 صفحه - از 47 تا 66)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
اینکه نیازهای آدمی خاستگاه احکام اخلاقی‌اند،حاصل نظریه‌ایی است که در این‌ نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی،دو هدف را دنبال می‌کند:اول این‌که،نظریه اخلاق مبتنی بر نیازها را بازشناسی و توصیف نماید.هدف دوم،ارزیابی نظریه است.برای رسیدن به این هدف‌ها،بیان‌ و توضیح پیشینه بحث و برخی مباحث دیگر ضروری است.در این راستا،به مسیر اندیشه‌های منتهی به این نظریه،تعریف و انواع نیاز و بررسی نظریات پیرامون‌ اخلاق مبتنی بر نیازها پرداخته شده است و سرانجام،انتقادهای وارد بر این نظریه‌ مورد بازکاوی قرار گرفته است. واژگان کلیدی: نیاز،انواع نیاز،نظریه‌های روان‌شناختی،اخلاق مبتنی بر نیازها.